DEOFRESH

Неутрален почистващ препарат със свеж аромат

DEOFRESH е за всекидневно почистване на всички видове твърди повърхности и придава траен аромат, който освежава почистените помещения, а полученият филм предпазва повърхността.

Приложение на продукта: Всекидневно почистване на всички видове твърди повърхности: балатум, линолеум, мраморни подове, паркет, теракота, стени покрити с латекс, различни видове запечатки, санитарен фаянс, дървени врати, PVC покрития и др. Дискретният и траен аромат освежава почистените помещения, а полученият филм предпазва повърхността.
Препоръки за употреба: В зависимост от замърсяването и твърдостта на водата препаратът се разрежда 50-200мл в 10л вода (1:50 до 1:200). Продуктът се разрежда с вода, като към водата се добавя детергента. Повърхността се забърсва с МОП или кърпа, намокрени в работния разтвор. Не се изплаква и не се подсушава!
Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Разфасовки: 1л - бутилка, 5л - туба, 10л - туба.
Предупреждения за опасност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки.

направи запитване

make inquiry
Име
Фамилия
Съгласен съм с условията за ползване виж тук