В грижа за децата: как да почистите и дезинфекцирате класната стая

В грижа за децата: как да почистите и дезинфекцирате класната стая

След няколко месеца в онлайн обучение, учениците и учителите започнаха да се връщат поетапно в класните стаи. Учителите са наистина важни личности, които могат да помогнат в процеса по обучаване на децата как да предпазят себе си и околните по време на пандемия.  За да върви гладко учебния процес, са от изключително значение високата лична хигиена и дезинфекцията на класната стая. Така ще се осигури чиста и безопасна среда за придобиване на нови знания. По тази причина в статията ще разгледаме как да почистите и дезинфекцирате класната стая.

Чистота и дезинфекция на класната стая

На първо място е необходимо да се започне с качественото почистване на помещенията, в които учениците ще учат. Мероприятията по почистване и дезинфекция трябва да бъдат съобразени с изискванията и инструкциите, подадени от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието. Изборът на препарати за тези процеси също е нужно да отговаря на предварително зададените критерии от горепосочените институции. Почистващите продукти би следвало да отстраняват изцяло всякакви следи от замърсявания, без да вредят на здравето на служители в учебното заведение и учениците. По същия начин, дезинфектантите трябва да отговарят на условията за безопасност за здравето, като в същото време имат вирусоцидно, бактерицидно и фунгицидно действие, за да се гарантира безкомпромисното унищожаване на вредни микроорганизми и патогени.

Съветваме ви да следвате тези насоки при почистване и дезинфекция, независимо дали те се извършват от персонала, отговорен за хигиената, или преподавателите.

  • Изберете правилни почистващи и дезинфекциращи продукти спрямо указанията на СЗО и Министерството на здравеопазването.
  • Определете кои са критичните точки в класната стая, т.е. обектите, които най-често са докосвани – бюро, чинове, столове, дъска, техника, други. Препоръчително е те да бъдат третирани по-често с дезинфектант в сравнение с останалите места. Тук също има издадени предписания от държавните организации на какъв интервал от време да бъдат осъществявани почистване и дезинфекция.
  • Не смесвайте препаратите за почистване и дезинфекция (например хлорна белина и почистващи препарати на амонячна основа), за да избегнете нежелана химическа реакция и сериозни здравословни последствия. Изключение от това правило се прави само ако на етикетите пише, че подобна комбинация е разрешена.
  • Следвайте указанията на производителя за използването на продукта и винаги проверявайте класната стая след почистване.
  • Задължително носете предпазни средства при извършване на хигиенизиращите и дезинфекциращите процедури.

Лична хигиена и предпазни средства

Личните предпазни средства и спазването на добра хигиена са основните фактори за превенция срещу заразяване с вируси. Задължение на директорите и класните ръководители е да запознаят поверените им ученици с правилника за носене на маски и редовното почистване на ръцете. Освен това трябва да се уверят, че употребата на лични предпазни средства по никакъв начин не пречи на учебния процес. Учениците трябва да знаят, че използваните маски се изхвърлят на безопасно място, за да се избегне риск от зараза в класната стая или в прилежащите пространства.

Един от най-елементарните и ефективни начини за справяне с разпространението на инфекции и патогени, е редовното миене на ръце. Персоналът и учениците могат да спазват следните пет стъпки, свързани с правилно измиване, което ще доведе до опазване на здравето:

  • Ръцете се намокрят обилно с чиста течаща вода.
  • Нанася се необходимото количество сапун, мокрите ръце се сапунисват добре.
  • Търка се прецизно навсякъде – над дланите, между пръстите, около ноктите. Продължителността на процедурата трябва да е минимум 20 секунди.
  • Следва изплакване с вода.
  • Приключва се с подсушаване с кърпа за еднократна употреба.

Ако учениците са с ограничен достъп до мивка, течаща вода и сапун, ръководството на училището трябва да окаже достъп до дезинфектант за ръце, който е с минимум 60-процентно съдържание на алкохол. Пример за такъв продукт е AHD GEL – дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие от гамата на “Пачико”. Този биоцид е в готово състояние за употреба. Втрива се не по-малко от 3 мл. в продължение на 1 минута в кожата на чисти и сухи ръце. Третирането с дезинфектант припокрива участъците, които се почистват и при миене с вода и сапун. В периода на експозиция, кожата трябва да остане влажна. След като ръцете изсъхнат, процесът е приключен.

Дезинфекция на ръцете с помощта на безконтактен диспенсър

Като производител на биоциди и продукти за хигиена, екипът ни отдава значение не само на ефективния дезинфектант, но и на неговото съхранение. Предлагаме безконтактни диспенсъри като безопасен вариант за съхраняване и употреба на дезинфекциращи продукти в училищните заведения. В портфолиото ни има диспенсър, чиято вместимост е 1 литър. Той може да бъде запълнен с дезинфектант в течна или гелообразна форма. Безконтактният диспенсър отделя нужната доза за дезинфекция без никакъв физически допир с ръцете, а в допълнение, ограничителят на дозатора стопира изтичането на капки по пода или стойката.

Ефикасното и регулярно почистване на учебните заведения е от ключово значение за здравословното състояние на учениците, учителите и останалия персонал. Благодарение на разработените от нас продукти за хигиена, дезинфекция и безконтактни диспенсъри, ние предлагаме решения за цялостна протекция на класните стаи и учебните заведения.

Ако искате да ви консултираме относно почистващи и дезинфекциращи продукти и конкретен модел безконтактен диспенсър, свържете се с нас.