ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ИПОЗЛВАНЕ НА PACHICO.NET

Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяните стоки и услуги за продажба, изложени в сайта, PACHICO.NET отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Пачико EООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 117525740
 3. Седалище и адрес на управление: Русе 7005, ул. „Академик Михаил Арнаудов“ № 3
 4. Адрес за упражняване на дейността: Русе 7005, ул. „Академик Михаил Арнаудов“ № 3
 5. Данни за кореспонденция: Русе 7005, ул. „Академик Михаил Арнаудов“ № 3
 6. E-mail: office@pachico.net
 7. Телефон.: 082/844 871

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

PACHICO.NET  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) PACHICO.NET  (Пачико EООД) събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги, продажбата на стоки в реално и виртуално пространство и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Изпълнение на задълженията на Пачико EООД по договор с Вас;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Пачико EООД;

За целите на легитимния интерес на Пачико EООД;

(2) Пачико EООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги/стоки. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашият интернет магазин, PACHICO.NET  действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) PACHICO.NET  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашият интернет магазин и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на продажба на нашите продукти в интернет;

индивидуализация на страна по договор;

регистрация на участник в събитие, организирано от Пачико EООД;

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга/продукт;

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата/наличната стока, препоръки за подобряване на използването на платформата/стоката, нови и ъпгрейднати абонаментни планове,промоции и др.;

подобряване и индивидуализиране на всяка покупка чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

предоставяне на техническа поддръжка чрез връзка с нас.

 (2) PACHICO.NET  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, PACHICO.NET  може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява PACHICO.NET ?

Чл. 3. (1) PACHICO.NET извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на продукти/услуги. Целта на тази операция е потребителят да предостави Име, Емайл, Телефон, Град и Фирма за обработване на запитването направено от него за продукти от нашият интернет магазин PACHICO.NET .

Приемайки условията за ползване при Изпращане на поръчка от нашият интернет магазин или при изпращане на поръчка направена през телефон, Клиентът/Потребителят се съгласява с условията за ползване. Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за доставка на стока/услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.

Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите/продуктите.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават тази информация.

 (2) PACHICO.NET  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон).

Цел, за която се събират данните:

1) Регистрация на потребител;

2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга/стока, между PACHICO.NET  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

За всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Интернет страницата автоматично проследява и събира следната техническа информация: IP адрес, доставчик на интернет услугата на потребителя, домейн на сървъра, държава и населено място, вид и версия на браузъра, използван при посещение на сайта, резолюция и техническа информация на екрана, дата и час, в която е посетен сайта, адрес, през който е дошъл потребителя, секции от страниците, които е разгледал.