BA – продукт за хранително-вкусовата промишленост

BA – продукт за хранително-вкусовата промишленост

Поддържането на чисти помещения и инвентар в хранително-вкусовата промишленост е важна стъпка за предотвратяване на хранителни отравяния и инфекции. Има много причини за изискване на висока хигиена, но най-важната такава е да се гарантира, че всички повърхности и оборудване, които влизат в контакт с храна, не са замърсени с бактерии. Редовното почистване и дезинфекция с подходящи препарати, ще гарантира още: предотвратяване на привличането на вредители като плъхове, мухи и хлебарки; създаване на приятна работна среда; намаляване на риска от замърсяване както от бактерии, така и от алергени като ядки и семена; понижаване на риска от подхлъзване в следствие на хранителни остатъци.

Екипът на “Пачико” се стреми да предлага на фирмите в хранително-вкусовата промишленост качествени почистващи и дезинфекциращи продукти за осигуряване на безопасна среда за живот и труд. Нашата цел е да улесним дейността им, като произвеждаме професионални препарати с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект. Един от водещите ни биоциди за професионално приложение е PaChico BA. 

Характеристики на PaChico BA

PaChico BA е концентрат за дезинфекция на повърхности и оборудване в хранително-вкусовата промишленост. Неговата основна съставка е биоцид, който помага за контрола на вредни микроорганизми, които могат да предизвикат увреждане на произвежданите продукти и да повлияят негативно върху човешкото здраве. Този дезинфектант не съдържа алдехиди и действа бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно. Препаратът почиства ефективно всякакви замърсявания и натрупани отлагания вследствие на обработка на хранителни продукти. 

Къде се прилага PaChico BA?

PaChico BA може да се използва за дезинфекция на повърхности, където се обработва и съхранява храна. Биоцидът намира своето приложение за професионално почистване и дезинфекция  в много места, сред които:

  • общи площи и повърхности като фоайета, стълбища, чакални, стени, твърди мебели, социални помещения;
  • кухненски и промишлени плотове, кухненски инвентар, оборудване за приготвяне и съхранение на храни, посуда и прибори за хранене в обекти за производство и търговия с храни.

Начин на употреба и съхранение

В хранително-вкусовата промишленост се спазват точно определени норми и правила по конкретни регламенти за хигиена.  Ние, от “Пачико”, се стремим да подпомогнем производителите в усилията им да създават качествена и здравословна храна. Поради тази причина произвеждаме професионални препарати, които са лесни за употреба и съхранение.

Разтворимият концентрат – PaChico BA, се дозира при следните стандарти за почистване и дезинфекция на повърхности:

  • При 0.5% разтвор, концентратът действа 4 часа до цялостно изчезване на вируси и микроби по повърхността;
  • При 1% концентрат, концентратът действа 1 часа до цялостно изчезване на вируси и микроби по повърхността;
  • При 2% концентрат, концентратът действа 15 часа до цялостно изчезване на вируси и микроби по повърхността.

Почистването на посуда с биоцидния препарат PaChico BA се осъществява чрез потапяне или накисване, като след това приборите трябва задължително да се изплакнат с вода. При дезинфекция трябва да се спазва следния регламент:

  • При 0.5% разтвор, концентратът действа 30 минути до цялостно изчезване на вируси и микроби.

Не препоръчваме по-високи стойности на концентрация, защото веществата не се разтварят добре във вода и действието им не може да се активира.

Почистващият продукт притежава срок на годност от 3 години. Използва се само за професионална употреба в различни сфери, като има широко приложение в хранително-вкусовата промишленост. Биоцидът трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка на сухо и безопасно място, далеч от киселини.

Дезинфекцията с професионални препарати като PaChico BA, изработени по строго определени регламенти, е от изключителна важност за дейността на всички сектори, особено за хигиената в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Спазването на конкретни стандарти и използването на биоциди могат не само да почистят помещения и инвентар, а и да защитят човешкото здраве.

PaChico BA е качествен концентрат по собствена рецепта на “Пачико” и покрива всички стандарти за качество и безопасност. В същото време съчетава отлични хигиенизиращи и дезинфекциращи свойства за лесна, бърза и професионална поддръжка на чистота. Ако и вие се занимавате с производство в хранително-вкусовата промишленост или притежавате обекти, в които се обработват хранителни продукти, то PaChico BA e точният дезинфектант за вас. Свържете се с нас за индивидуална оферта и поръчка на този висококачествен продукт с широка употреба.