PaChico откри своя специализирана лаборатория

PaChico откри своя специализирана лаборатория

Високата хигиена винаги е била важна част от работния процес и личното пространство на човека. Събитията от последните няколко месеца не само затвърдиха тази идея, но и подтикнаха повече хора да осъзнаят, че добрата дезинфекция с качествени продукти, може да защити човешкото здраве и да спаси животи. Именно поради тази причина, ние, от “Пачико”, приемаме като лична мисия предлагането на висококачествени продукти за обществената хигиена. Компанията е специализиран български производител на професионални детергенти за почистване и дезинфекция, която създаде своя собствена специализирана лаборатория.

Как се зароди идеята за лаборатория на PaChico?

Фирма “Пачико” ЕООД оперира на пазара от 1991 година. През 2019 година стана част от дружеството “Химснаб България” АД, което, от своя страна, е огромен вносител на всякакъв тип химикали и суровини за химическата индустрия. От самото основаване на организацията, ние създаваме модерни рецептури, разработени съвместно с френски и немски лаборатории. В продължение на тази практика, съвсем естествено се зароди и идеята за собствена лаборатория. В основата на концепцията за нейното откриване е покриване на 10 фундаментални физико-химични показателя на продукцията и главно да се произвеждат мострени проби по нови разработки, т.е. нови продукти.

Основните предимства на лаборатория PaChico

За нас, като утвърден български производител, основен приоритет винаги е било поддържането на високо качество. Благодарение на създадената собствена лаборатория постигаме гарантирани отлични резултати и предлагаме високоефективни дезинфектанти. Базата ни притежава нови уреди, които са изключително надеждни. Чрез тях се постига необходимата пригодност на суровините, използвани за създаването на продуктите за почистване и хигиена; нужната влага при производството на утвърдени дезинфектанти на марката или за ефективни нови разработки и качествени крайни продукти за различни сектори като: ХоРеКа, перално стопанство, хранително-вкусова промишленост, интензивно животновъдство, болнична хигиена, професионално почистване. 

Притежавайки собствената лаборатория, фирмата ни се отличава от конкуренцията на пазара, като освен че инвестира във висококачествени технологии, обръща внимание на обществената хигиена и удовлетворение на индивидуалните потребителски изисквания. Нововъведените и одобрените суровини се изпитват непрекъснато и се влагат в собствени продукти, като целта е постоянно подобрение на  ефективността им.

Друго основно преимущество на лабораторията е възможността да се тестват и изпълняват различни рецептури, които са по специфични желания на отделни клиенти. По този начин се улеснява работата на потребителите и се произвеждат професионални детергенти за почистване, хигиена и дезинфекция, които са съобразени с индивидуалните нужди.

За нас в “Пачико”, екипът винаги е бил от огромно значение за успеха на нашата дейност.  Затова сме горди, че в лабораторията ни работят различни специалисти, някои от тях с над 15-годишен опит в областта на химията и качествения контрол. Спазвайки строги стандарти и регламенти в различните сектори, те успяват да създадат пълен набор от почистващи продукти.

Нови лабораторни разработки

В нашата иновативна лаборатория за продукти за хигиена подготвяме разработки в тези направления:

  • подобряване и усъвършенстване на вече готови формули на дезинфекциращи и почистващи препарати от портфолиото на “Пачико”, следейки и придържайки се към тенденциите на пазара, промените в потребителското търсене и нагласа, и иновациите в специализираното оборудване. 
  • тестване първо в лабораторна среда на действаща рецепта при употреба на различна суровина или на такава, доставяна от нов дистрибутор, за да се провери дали са покрити стандартите за състав и действие на изработения продукт.
  • разработване на иновативни собствени рецепти и препарати за почистване, поддръжка и дезинфекция.

Лабораторията на PaChico вече има и разработени продукти

Благодарение на нашия опитен и амбициозен екип от експерти в лабораторията на “Пачико” се работи интензивно върху няколко нови дезинфектанта, които са включени в процедурата за одобряване и издаване на биоцидни разрешителни. Тъй като регистрацията и получаването на необходимото разрешително за лансиране на нов дезинфекциращ продукт изисква определено технологично време, на този етап сме пуснали на пазара успешно – PACHICO AHD GEL. В процес на очакване сме на документите на още 3 дезинфектанта, а в същото време работим върху оформянето на документацията на нова група дезинфекциращи препарати.

Какво е бъдещето на новата лаборатория на PaChico?

Желаем да предлагаме качествени, професионални и безопасни продукти за хигиена, поддръжка и дезинфекция, които отговарят изцяло на утвърдените методи за изпитване и внедрена във фирмата “Система за управление на качество по ISO 9001”. Като един от българските производители на почистващи детергенти планираме да влагаме средства и усилия в поддръжката на ясна, добре организирана и пълна документация на нашия асортимент и специализирана лабораторна стъклария, сертифицирани референтни материали за метрологичен контрол на апаратите (периодично калибриране и проверка изправността им), сертифицирани реагенти за анализи.

В случай че искате да разберете повече за нашата нова лаборатория, за продуктите за почистване и дезинфекция, върху които работим, или желаете да произведем, специално за вас, детергенти по индивидуална рецепта, свържете се с нас. Ние сме вашият надежден партньор за отлична хигиена на работа и у дома.