Как да поддържате хигиената на ръцете си в болничните заведения?

Как да поддържате хигиената на ръцете си в болничните заведения?

Болничните инфекции са един от главните обществени проблеми, свързани със здравето. При увеличаване на хоспитализираните пациенти броят на заразите се повишава, което води до по-голяма заболеваемост и понякога смъртност. Доказано е, че спазването на принципи като поддържане на хигиената на ръцете, е добра мярка срещу разпространението на вируси и инфекции между персонала на болничното заведение и пациентите. По тази причина ще обърнем повече внимание на това как да се грижите за чистота на ръцете си.

Чистотата на ръцете като ефективна защита

Добрата хигиена на ръцете е отговорност на всеки един член от екипа на болницата и се явява като ефективна защита срещу предаването на вредни микроби и инфекции. За тази цел на база направени до момента актуални проучвания, анализи и клинични изследвания, съществуват стандартизирани правила в медицинската практика за поддържане на хигиената на ръцете. Според Медицинския стандарт по превенция и контрол на ВБИ (Вътреболнични инфекции) тя се отнася до четири базови последователни стъпки:

  • миене на ръцете;
  • дезинфекциране на ръцете;
  • предотвратяване на контаминация чрез употреба на лични предпазни средства;
  • грижа за кожата на ръцете.

За да се постигне най-добър резултат при дезинфекция на ръцете с дезинфектант, чиято основа е алкохолна, трябва да се спазва определено време за втриване на продукта и да се следват стандартни хигиенни техники, които ще осигурят равномерното и пълно покритие на всички участъци от ръцете. При почистване на ръцете с вода и сапун, изискванията са сходни. Водата за миене трябва да отговаря на определен стандарт за безопасност, касаещ се до липса на микроби или други химически замърсители. Обикновено се използва вода от централно водоснабдяване или разтвор, който е локален и е третиран с подходящ дезинфектант.

В болничните заведения, където контактът между пациенти и медицински работници е постоянен, продуктите за дезинфекция на ръцете трябва да са достъпни. Изискването е да има устройства, препарати и помощни материали, които осигуряват хигиена на ръцете. Такива например са: умивалници с чиста течаща вода, сапун, хартиени кърпи за еднократна употреба и дезинфектанти на алкохолна основа.

Препоръки за миене на ръцете

Първо си осигурете специално, достатъчно голямо, място за миене на ръце, с чиста вода, безконтактен дозатор с течен сапун и хартиени кърпи за подсушаване за еднократна употреба. От изключително значение е винаги след свършване на сапуна за миене дозаторите да се почистват и дезинфекцират изцяло, след което да бъде налято ново количество сапун. След като вече имате необходимите консумативи и място за миене, то трябва да оголите ръцете си до лактите.  За ваше удобство ви препоръчваме носене на облекло с къс ръкав, за да се намали значително контамиционния риск и да не се налага навиването на ръкави.

При измиване на ръцете с обикновен сапун ви съветваме процедурата да трае около минута, между 40 – 60 секунди, освен в случай на много силно замърсяване. По възможност избягвайте употребата на гореща вода, за да минимизирате възможността от поява на дерматит.  Когато миете ръцете с антисептик, е добре да втриете сапуна в сухи или леко влажни ръце в продължение на 30 секунди, след което добавете малко вода за образуване на пяна и  продължете с обтриването на ръцете за още 30 секунди. Накрая изплакнете обилно с вода и подсушете с еднократна кърпа. Ако струята с вода не се регулира автоматично, затворете кранчетата с използваната кърпа, за да избегнете контаминация на вече чистите ръце.

По наше мнение, за да предотвратите замърсяване на работното си облекло или предаване на инфекция от ръцете към него, придържайте ръцете си ниско долу в умивалника, а струята на водата регулирайте плавно.

Насоки за дезинфекциране на ръцете

Препоръчително е да се спазват няколко основни насоки за дезинфекция на ръцете след тяхното измиване. Преди да се премине към нея, трябва да се уверите, че нямате налични бижута по ръцете. Препоръчително за работещите в болнична среда е да са с добре поддържани подрязани нокти, това ще намали възможността за евентуална контаминация. При осъществяване на процедура по дезинфекция на ръцете се поставя точното количество препарат и се спазва определеното време за разтриване на всички участъци от ръцете. Като преди това кожата трябва да е суха, а в случаите, когато се налага миене, което предхожда дезинфекцията, се следват горепосочените препоръки за миене на ръце.

В периода на действие на дезинфекциращия продукт е нужно ръцете да останат влажни, при необходимост се поставя още от препарата. Пример за дезинфектант, специално предназначен за болнични заведения, е PaChico® AHD. Той е биоцид с бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rotavirus), фунгицидно действие. При употреба на продукта трябва да се спазва определена дозировка и експозиция. Може да се прилага в следните области:

  • хигиена и дезинфекция на ръце;
  • хирургична дезинфекция на ръце;
  • дезинфекция на кожа преди медицински манипулации.

Защитете кожата си

Освен спазването на правилата за миене и дезинфекция на ръцете,  друг важен момент при грижата за пациентите е носенето на лични предпазни средства като ръкавици, маска или шлем. В противен случай, може да се сблъскате с различни патогени, бактерии и инфекции и да застрашите здравето си и това на другите.  След като сте се погрижили за безупречната хигиена на ръцете си,  не забравяйте да прилагате редовно подходяща козметика, с която да поддържате кожата хидратирана, с балансирано pH и защитена. За постигането на перфектната хигиена и дезинфекция в болничните заведения се използват специализирани препарати, следват се определени административни норми, а персоналът преминава през допълнително обучение за поддръжка на ръцете, за да бъде осигурена по-висока хигиена за пациентите, служителите и посетителите. Предпазвайки вашето здраве и това на околните, не забравяйте каква сила могат да имат чистите ръце, а ние, от Пачико, ще ви помогнем в успешното изпълнение на тази мисия.