Как да осигурите висока хигиена за пациентите в болничните заведения?

Как да осигурите висока хигиена за пациентите в болничните заведения?

В болничните заведения се появяват най-често благоприятни условия за развитие на бактерии, микроби, болестотворни микроорганизми и вируси. Поддържането на чистотата в тези места е важен въпрос за безопасността на пациентите и е както тяхна отговорност, така и на целия персонал и посетителите. Често може да се случи развитие на вътрешно болнична инфекция, която да доведе до допълнително увеличаване на престоя на пациента, повече разходи за лечение, наблюдение от различни специалисти и прием на други медикаменти. Значимостта на болничната среда в грижите за пациентите едва наскоро беше широко призната в превенцията и контрола на инфекциите, затова в следващите редове ще разберете как да осигурите висока хигиена.

Фактори, влияещи на хигиената в здравните заведения

Поддържането на хигиенните стандарти в болниците е сложна задача, защото е пряко зависима от наличния патоген и препарата, използван за отстраняването му. Нужно е да се вземат предвид пет главни променливи фактора, свързани с почистването и дезинфекцията: какъв продукт или интервенция се прилага; техниката и оборудването, използвани за нанасяне на продукта; видът на повърхността; нивото на замърсяване на околната среда и не на последно място, персоналът, който извършва почистването. В случай че един от тези компоненти не е съобразен, хигиенизирането и дезинфекцирането няма да бъдат изпълнени оптимално. Дори най-ефективният препарат няма бъде полезен, ако служителите не са обучени правилно, както и най-добре обученият персонал ще бъде безполезен, ако не разполага с точния биоцид.

Насоки за почистване и превенция в болниците

Съветът ни е да се спазват основни насоки и правила, които ще осигурят високи нива на хигиена.

–      Критични точки и времеви интервали за почистване

Преди да се стартира процедурата по дезинфекция, трябва да се направи ефикасното почистване на повърхностите, съоръженията, апаратурата и оборудването с детергент и вода. Възможно е да се  използва и препарат, който съчетава в едно: почистване и дезинфекция. Всяко помещение или отделение следва да се почиства и дезинфекцира поне 1 път на 8 часа, а секторите с по-голям човекопоток – на 4 часа. Кръв и други телесни секрети, трябва да се премахват моментално, като това винаги е съобразено с вътрешен правилник за дезинфекция при замърсяване с такъв тип течности.

Определят се критичните точки, които подлежат на регулярна дезинфекция. Това са зоните с по-голямо движение на хора и участъците, които се докосват често – дръжки на врати, прозорци, парапети на стълби, места за сядане в чакалните, ключове на осветление, бутони на асансьори, мивки, кранове, тоалетни чинии и други.

–      Типове препарати за дезинфекция

Дезинфектанти под формата на спрейове и съдържащи алкохолни субстанции, се използват за почистване на по-малки повърхности. Това могат да бъдат: бутони на уреди, монитори, стетоскопи, термометри, слушалки и други. След третиране участъците трябва да бъдат оставени да изсъхнат. Дезинфектантите, които се употребяват за по-големи подови повърхности, най-често са под формата на разтвори. Концентратите се разтварят в хладка вода или в такава с определена температура в зависимост от указаното на етикета условие за постигане на вирусоцидно действие.

Времето за действие обикновено също е обозначено на опаковката. Препаратът винаги има минимално време, през което трябва да престои върху повърхността, която се третира, за да се постигне оптимален резултат. В този период, третираните пространства не бива да бъдат използвани и да се преминава през тях. Необходимо е стриктно придържане към съответните изисквания за проветряване на помещенията.

–      Дезинфекция на въздух

Може да се използват стационарни или мобилни бактерицидни UV лампи за дезинфекция на въздуха. Те се прилагат, когато няма наличие на персонал и пациенти, между отделни процедури или в края на работен ден. Обикновено се постига дезинфекция в рамките на 20 – 60 минути работен режим на устройствата.  Може да се използват и монтирани на тавана UV лампи с предпазители, които насочват UV светлината само към горната част на залите, кабинетите и отделенията, като ozone-free уредите може да работят в режим на дезинфекция при наличие на хора, без да имат негативно въздействие върху здравето им.

–      Консумативи

Както и по-горе става ясно, обработването на повърхностите с цел дезинфекция трябва да бъде съобразено със спецификата на  материала, от който са направени. Така, за едни участъци ще бъде подходящо да дезинфекцирате с помощта на кърпа, а при други чрез впръскване на дезинфекциращ продукт.  С един моп е препоръчително да се дезинфекцира пространство до 10 квадратни метра, а при бърсане с кърпа до 2 квадратни метра. След ползване на такива консумативи за многократна употреба е задължително те да бъдат стерилизирани чрез накисване в подходящ разтвор с бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно (HBV/HIV) действие, и да бъдат оставени да изсъхнат.

При контакт с тъкани като спално бельо, завеси, кърпи и други, следва да се подходи внимателно, за да се избегне контаминация. Тези текстилни материи трябва да се перат с гореща вода (90°C) и перилен препарат. В случай че състава на материята не позволява пране при тази температура, сложете при прането на по-ниска температура дезинфектанти за химио-термодезинфекция или за текстил.

–      Лична защита

Всеки един човек от персонала, който се занимава с процесите по почистване и дезинфекция, е нужно да разполага със свои лични предпазни средства. Тези за еднократна употреба се изхвърлят, а останалите за многократна – се дезинфекцират. Отпадъците, които са се получили в следствие на грижа за пациенти, се изхвърлят като опасен отпадък.

Възможности за автоматизация на процеса

Въвеждането на автоматизация при почистването и дезинфекцията е наистина полезно решение, което обаче не измества изцяло ръчния труд. Все пак техника като ATP метри или UV светлинни флуоресцентни маркери могат да бъдат използвани, за да се провери бързо и лесно нивото на хигиената. Автоматизираната или полуавтоматизирана дезинфекция ще помогне за повишаването на хигиенния стандарт, което пък респективно ще повиши грижата за пациентите и тяхното здраве.

В случай че искате да получите друга ценна информация или препоръка за подходящи почистващи и дезинфекциращи препарати – свържете се с нашия екип.