Как да предпазим храните от вредни бактерии

Как да предпазим храните от вредни бактерии

За да са в безопасност клиентите ви и да им осигурите най-високия стандарт за почистване и дезинфекция в обществените пространства, вашият професионален хигиенен екип трябва да използва продукти, отговарящи на BS EN стандарти. Това са европейски стандарти, които дават конкретни подробности за метода на изпитване и минималните изисквания за бактерицидна активност на химически дезинфектанти и антисептични продукти. Този метод е жизнено важен за продукти, които остават хомогенни и физически стабилни, когато се разреждат с твърда вода или – в случай на готови за употреба продукти – с вода.

Какво е „BS EN 1276“?

Този стандарт е особено важен за продукти, използвани в хранително-вкусовата промишленост, но също така и за промишлени, битови и институционални зони, с изключение на области и ситуации, при които дезинфекцията е индикирана – BS EN 1276: „Химически дезинфектанти и антисептици – Количествен суспензивен тест  за оценка на бактерицидната активност на химически дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителни, промишлени, битови и институционални области “.

Накратко, продуктите, сертифицирани по EN 1276, трябва да са ефективни срещу тестваните бактерии, т.е. E. coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, при определена концентрация и време за контакт. Умно, нали!

За да сте сигурни, че вашият бизнес и вашите клиенти имат най-високо ниво на безопасност в подхода ви за обществена хигиена, особено в хранителните зони, всичко, което трябва да направите, е да проверите дали купувате продукти, които посочват на етикета си EN 1276 или EN 13697. Това ще послужи като критерий при закупуване на продукти, които предотвратяват разпространението на вредни бактерии върху храната или контактните повърхности. Добрият дезинфектант трябва да унищожи широк спектър от бактерии на повърхността, включително тези, отговорни за хранителното отравяне.

Проверете дезинфектантите PaChico ®, които отговарят на индустриалните стандарти и методи за изпитване – потърсете стандартите BS EN 1276 или EN 13697:

SCOT PL– БДС EN 13697: 2015

ALD PL– BDS ЕN 13697: 2015, BDS ЕN ISO / IEC 17025: 2006

Lactosept – БДС ЕN 1276: 2009, БДС ЕN 1650: 2008

Pachico DZF BA– БДС ЕN 1276: 2020, БДС ЕN 1650: 2020, БДС ЕN 13697: 2015 + A1: 2019

Pachico DZF Spray– БДС ЕN 1276: 2020, BDS ЕN 13697: 2015 + A1: 2019, BDS ЕN 1650: 2020

За повече информация или поръчка се свържете с нашия екип https://pachico.net/contact-us/