COSMOFEN BF 780 ОГЪВАЩА ТЕЧНОСТ ЗА PVC ПРОФИЛИ

УКАЗАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА: COSMOFEN BF 780 се поставя в специално за това предназначената вана за потапяне посредством електрическо затопляне се загрява до температура на огъване + 110oС до +135oС. Не бива да се достига продължително време до температура > + 140 oС. За да се поддържа постоянно затопляне на огъващата течност се препоръчва леко разбъркване във ваничката. За да се задържи по-дълъг живота на огъващата течност, е необходимо профилите/материалите които ще се огъват да се почистят предварително от прах примерно с Cosmoklar Color. Профилите се потапят в огъващата течност до постигане на необходимата температура за огъване. Спомагателните средства за огъване/стабилизаторите се вкарват в камерата. Профила се огъва в новата форма и се оставя да изстине. Стабилизаторите се отстраняват от профила. Останалата по повърхността и профила засъхнала огъваща течност се измива с вода и се забърсва. Благодарение на температурното въздействие + 135 oС по акрилните повърхности може да се образува гланц. Времето за “киснене”, както и препоръчителните температури на “киснене” могат да се установят чрез собствени опити, защото те са различни в зависимост от материала, здравината му и др. критерии.

СЪХРАНЕНИЕ: Оригиналните опаковки се държат плътно затворени , на сухо място при температура + 15 oС до + 25 oС без директно слънцегреене. 12 месеца.

РАЗФАСОВКИ: 35 кг и 250 кг

Описание

КОСМОФЕН BF 780 Тази специална течност служи за моделиране на форми както от термопластични твърди бели PVC профили, а така също и за фолирани с „Ренолит“ профили. КОСМОФЕН BF 780 съдържа нововъведени стабилизатори, които дават на огъващата течност отлични оксидентно-резистентни и термостабилни качества. Особено благоприятна за работното място със своя неутрален мирис при продължителна употреба Освен това КОСМОФЕН BF 780 се смесва с вода, което дава възможност след огъващия процес материалите да се почистват лесно и безпроблемно. Тази мръсна вода след това е билогично разградима.

База: Модифицирани късоверижни триоли
Цвят: Жълтеникаво-прозрачен
Вискозитет: При 20 0 С – ок. 1400 mPas
Плътност: Съгл. EN 542 – при 20 0 С – ок. 1,26 гр./см3
РH – стойност: РH –стойност – ОК. рН – 7
Работна температура: Оформяне на PVC – твърдо – ок. + 110 oС до + 135 oС

Замърсените повърхности/профили с COSMOFEN BF 780 се почистват с вода Напълнените ванички за “киснене” се почистват механично с помпа в зависимост от степента на замърсяване на огъващата течност при температура от ок. + 60oС до + 70oС. Ваната се почиства с вода

COSMOFEN BF 780 се използва за огъваща течност във вани за “ потапяне” за промяна на формата на термопластично PVC, предимно в производството на дограма за PVC- твърдо, PVC – каширано с Ренолит фолио и РММА – коекструдирано PVC-твърдо, профили за прозорци и врати. COSMOFEN BF 780 не обтяга материала който се огъва по време на с процеса и след това. Съдържа стабилизатори, които придават на огъващата течност отлични резистентни на оксидация, и термостабилни свойства. COSMOFEN BF 780 е без миризма дори при дълга употреба COSMOFEN BF 780 е разтворим във вода при всякакво съотношение, при което материалите и работните повърхности са лесни за почистване след процеса на огъване.

Информация за клиента: