QUICK-TAPE® panel

Описание:

СТРОЕЖ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

0,13 мм, от двете страни на плоскостта с двустранно залепващо фолио, с модифицирано неподдържащо огъня акрилно лепило. Горна повърхност – силиконова хартия

 • Трайно еластична, нетрошлива
 • Водоустойчива
 • Температурна устойчивост от -40 0С до +110 0С
 • Устойчива на лоши метеорологични условия и на стареене
 • Устойчивост на покритието към стомана (N/25 mm2 ) +20 0С най-малко 25 по AFERA 4001ПОЛИСТИРОЛНА ТВЪРДА ПЯНА XPS
 •  Група на топлопроводимост 035 по DIN 4108
 • ТеглонаобемаRG35 (35кг/m3
 • Устойчивост на натиск (0,012-0,025 N/mm2 )
 • Трудно запалима (Класа на строителни м-ли В1 по DIN 4102)
 • Водопоемане по DIN 53433 3 Vol %
 • Хидропропускливост 40 г /m3 d
 • Стабилност на формата при топлина до +75 0 С
Category:

Description

НАИМЕНОВАНИЕ: Quick-tape панел

   СТРОЕЖ НА КОНСТРУКЦИЯТА:

0,13 мм, от двете страни на плоскостта с двустранно залепващо фолио, с модифицирано неподдържащо огъня акрилно лепило. Горна повърхност – силиконова хартия

 • Трайно еластична, нетрошлива
 • Водоустойчива
 • Температурна устойчивост от -40 0С до +110 0С
 • Устойчива на лоши метеорологични условия и на стареене
 • Устойчивост на покритието към стомана (N/25 mm2 ) +20 0С най-малко 25 по AFERA 4001ПОЛИСТИРОЛНА ТВЪРДА ПЯНА XPS
 •  Група на топлопроводимост 035 по DIN 4108
 • ТеглонаобемаRG35 (35кг/m3
 • Устойчивост на натиск (0,012-0,025 N/mm2 )
 • Трудно запалима (Класа на строителни м-ли В1 по DIN 4102)
 • Водопоемане по DIN 53433 3 Vol %
 • Хидропропускливост 40 г /m3 d
 • Стабилност на формата при топлина до +75 0 С
Посредством материалът Quick-tape се постига бързо и цялостно залепване на композитни (сандвич) елементи, при моментална якост на залепване. При ширина на материала над1000 мм е възможно обработване на големи повърхности с минимални свръзки (снадки).Quick-tape e подходящ за всякакви приложения. Няма загуба на материал, тъй като остатъчните парчета при разреза, могат да се използват.
 
Предлагат се почти всякакви дебелини
При лепене на тъмно оцветени повърхности трябва да се съблюдава стабилността при дълготрайна топлинна обработка на твърдата пяна XPS.
При температурни натоварвания над 75 0С Ви препоръчваме плоскост тип QUICK-TAPE с полиуретанова твърда пяна.
 
–  Граници на толерантност на свързващите компоненти по DIN и EN.
 
–  Съблюдавайте изнесената на др. страница начин на обработка.Стандартни формати: 3000 х 1000 мм
При запитване са възможни и други дебелини, формати и фиксирани размери

Дебелина на Плоскостта – мм

Стойност W/m– К

Тегло кг/м2

18

1,51

0,8

22 1,43 0,8
26 1,22 1,0
28 1,15 1,0

Предимства пред приложението на сухо полагани елементи:

 • Няма образуване на дъги/мехури на лицевите повърхности.
 • Няма хлопане /няма шумове при вятър, тъй като елемента се състои от плътно залепени повърхнини
 • Лесна обработка при приложението

Предимства пред приложението на елементи залепени със силикон или лепило:

 • Няма боравене с лепило или силикон
 • Не се изисква почистване на инструменти от остатъци от лепило
 • Няма замърсени ръце с лепило или силикон при работа с лакирани или боядисани лицеви повърхности
 • Няма изчакване за втвърдяване, елементите са функционално здрави веднага след пресирането
 • Благодарение на равнинното залепване няма неравности при тънки лицеви повърхности (напр. Неравности по повърхността поради натрупване на силикон на отделни места)
 • Акрилатните лепила не са задължителни за обозначение, не е необходима вентилация (няма проблеми с националното законодателство по отношение на охрана на труда и разрешителни и предписания )

 

 

 

 

 

Плоскостите тип COSMO-therm ® QUICK-TAPE трябва да се съхраняват хоризонтално на равна повърхност съответно палет. Кашираната плоскост да се пази от излагане на тежки метеорологични условия и влага.
Три стъпки до успеха:
1. Материалите, които ще служат за лицеви повърхности се изчистват от прах, мазнина,
масла и други
2. Отстранява се защитното фолио, лицевите повърхности /листи/ се нагласят и
снаждат към QUICK-TAPE.
3. Притискат се за кратко с мин. натиск 1-2 N/см3 за около 2-5 минути
Установяването на трайно и здраво залепване на плоскостите се постига чрез собствени опити
Отклонения от указанията за работа с плоскостите се съгласуват изключително и само с производителя.